Monday, December 3, 2007

MOULAVI
M.ABUTHAHIR BAQAVI
PROF;NOORUL ISLAM MADARASA
JUNCTION .SALEM 5
ph 9443771520

SHAFEEQUR RAHMAN BAQAVI
51, AZAD NAGAR
SURA MANGALAM, SALEM.
PH;9367140332

MOULAVI
NAINAR MUHAMAD BAQAVI
PROF,NOORUL ISLAM ARABIC COLLEGE
SURA MANGALAM,SALEM. 5
PH;9842769512


MOULAVI
MUSTAFA BAQAVI
AYISA CAIYR ROPS
NEAT VANDIPPET.
SURAMANGALAM. SALEM
PH;9894962447

MOULAVI
ABDUL HASEEB BAQAVI
IMAM,MASJIDE MAMUR MOSQUE
4 ROAD, SALEM. 3
PH;9894603763

MOULAVI
ANWAR ALI BAQAVI
IMAM,AMMA PET MOSQUE
SALEM
CELL;9443273280

MOULAVI
SHAHUL HAMEED BAQAVI
PROF,MAZAHIRUL ULOOM ARABIC COLLEGE
SALEM.12
CELL9443379936

MOULAVI
ABUBAKKAR BAQAVI
IMAM, MASJIDE BILAL
PILLAIYAR NAGAR. SALEM. 7
PH;9843140684

MOULAVI
SADIQ ALI BAQAVI
IMAM, ANJUMAN MASJID
SEVWAY PET, SALEM.
PH;9842786837


MOULAVI
ZUBAIR BAQAVI
NOOR MANZIL
NEAR AZAD NAGAR MOSQUE
SURAMANGALAM. SALEM. 5
PH; 9894290089

MOULAVI
ABUL HASAN BAQAVI
NOOR MANZIL
NEAR AZAD NAGAR MOSQUE
SURAMANGALAM. SALEM. 5

MOULAVI
KAJA MUHAMAD BAQAVI
NOOR MANZIL
NEAR AZAD NAGAR MOSQUE
SURAMANGALAM. SALEM. 5


MOULAVI
MUHAMED RAFEEQ BAQAVI
59/50A AZAD NAGAR
SURAMANGALAM
SALEM.5
PH;9894608331

MOULAVI
MUHAMAD IBRAHEEM BAQAVI
MANAGER NOORUL ISLAM ARABIC COLLEGE
SURAMANGALAM.
SALEM.5
PH;4272449459

MOULAVI
SYED AHMAD BAQAVI
TAMIL NADU MEDICAL
SURAMANGALAM
SALEM.5
PH9942313725

MOULAVI
SIDIQUE ALI BAQAVI
STAR SILK HOUSE
POST OFFICE ROAD,SURAMANGALAM
SALEM.5
PH;9994014336